Chính sách bán hàng

CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG NHÀ PHỐ THƯƠNG MẠI
SUN PREMIER VILLAGE PRIMAVERA
(Shophouse Địa Trung Hải)

Mã số: CSBH-12v2/SH-PVP/SPG/06-2021
Áp dụng từ ngày 01/06/2021 đến 30/06/2021
CĐT giữ quyền thay đổi CSBH mà không cần báo trước

I. CHÍNH SÁCH VAY VỐN
1. TIẾN ĐỘ THANH TOÁN

STT

ĐỢT THANH TOÁN

SỐ TIỀN THANH TOÁN

TIẾN ĐỘ/THỜI HẠN

1

Ký Hợp đồng vay vốn (HĐVV)
Giải ngân lần 1

500.000.000 VNĐ

Tại thời điểm ký HĐVV

2

Giải ngân lần 2

10% Giá Bán Shophouse (Gồm thuế GTGT đã bao gồm tiền giải ngân lần 1: 500.000.000 VNĐ)

Ngày thứ 15 kể từ ngày KH đến ký HDVV

3

Giải ngân lần 3

20% Giá Bán Shophouse (Gồm thuế GTGT)

Ngày thứ 30 kể từ ngày đến hạn giải ngân lần 2

Giá trị HĐVV: 30% Giá bán Shophouse (bao gồm thuế GTGT)

2. THỜI HẠN VAY VÀ LÃI SUẤT HĐVV
– Thời hạn vay: 12 tháng kể từ thời điểm ký Hợp Đồng Vay Vốn
– Lãi suất áp dụng: 4%/năm
 Trường hợp Khách Hàng mua Shophouse
+ Thanh lý Hợp Đồng Vay Vốn, lãi suất áp dụng 0%
 Trường hợp Khách Hàng không mua Shophouse
+ Lãi suất áp dụng 4%/năm
+ Khách hàng nhận lại tiền gốc, lãi tại thời điểm hết thời hạn vay quy định tại HĐVV

II. CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG
1. TIẾN ĐỘ THANH TOÁN THỎA THUẬN ĐẶT CỌC

STT

ĐỢT THANH TOÁN

SỐ TIỀN THANH TOÁN

TIẾN ĐỘ/THỜI HẠN

1

Ký thỏa thuận đặt cọc(TTĐC)
Đặt cọc lần 1

500.000.000 VNĐ

Tại thời điểm ký TTĐC

2

Đặt cọc lần 2

10% Giá Bán Shophouse (Chưa gồm thuế GTGT đã bao gồm tiền đặt cọc lần 1: 500.000.000 VNĐ)

Ngày thứ 15 kể từ ngày KH đến ký TTĐC

3

Đặt cọc lần 3

10% Giá Bán Shophouse (Chưa gồm thuế GTGT)

Ngày thứ 15 kể từ ngày đến hạn đặt cọc lần 2

2. CÁC PHƯƠNG ÁN THANH TOÁN TẠI HỢP ĐỒNG MUA BÁN VÀ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ LÃI SUẤT
Khách Hàng lựa chọn 1 trong 2 Phương án thanh toán tại HĐMB
2.1 PHƯƠNG ÁN 1: KHÁCH HÀNG KHÔNG SỬ DỤNG GÓI HỖ TRỢ LÃI SUẤT

STT

ĐỢT THANH TOÁN

SỐ TIỀN THANH TOÁN

THỜI HẠN THANH TOÁN
(Áp dụng đã ký TTĐC)

1

Ký thỏa hợp đồng mua bán (HĐMB)
Thanh toán lần 1

20% Giá Bán Shophouse (gồm thuế GTGT)

Thanh toán không muộn hơn ngày ký HĐMB

2

Thanh toán lần 2

50% Giá Bán Shophouse (gồm thuế GTGT)

25/06/2021

3

Thanh toán lần 3

25% Giá Bán Shophouse (gồm thuế GTGT)

Trong vòng 15 ngày kể từ ngày phát hành thông báo Bàn Giao thô và hoàn thiện mặt ngoài Shophouse (dự kiến 26/07/2021)

4

Thanh toán lần 4

5% Giá Bán Shophouse (gồm thuế GTGT)

Theo thông báo của Chủ đầu tư khi Shophouse được cấp GCN quyền sở hữu

STT

ĐỢT THANH TOÁN

SỐ TIỀN THANH TOÁN

THỜI HẠN THANH TOÁN
(Áp dụng đối với 18 căn từ AMA95 đến AMA131)

1

Ký hợp đồng mua bán (HĐMB)
Thanh toán lần 1

30% Giá Bán Shophouse (gồm thuế GTGT) đã bao gồm tiến độ thanh toán HDVV

Thanh toán không muộn hơn ngày ký HĐMB

2

Thanh toán lần 2

20% Giá Bán Shophouse (gồm thuế GTGT)

16/08/2021

3

Thanh toán lần 3

20% Giá Bán Shophouse (gồm thuế GTGT)

15/10/2021

4

Thanh toán lần 4

25% Giá Bán Shophouse (gồm thuế GTGT)

Trong vòng 15 ngày kể từ ngày phát hành thông báo Bàn Giao thô và hoàn thiện mặt ngoài Shophouse (dự kiến 15/12/2021)

5

Thanh toán lần 5

5% Giá Bán Shophouse (gồm thuế GTGT)

Theo thông báo của Chủ đầu tư khi Shophouse được cấp GCN quyền sở hữu

STT

ĐỢT THANH TOÁN

SỐ TIỀN THANH TOÁN

THỜI HẠN THANH TOÁN
(Áp dụng căn ký HDVV còn lại)

1

Ký hợp đồng mua bán (HĐMB)
Thanh toán lần 1

30% Giá Bán Shophouse (gồm thuế GTGT) đã bao gồm tiến độ thanh toán HDVV

Thanh toán không muộn hơn ngày ký HĐMB

2

Thanh toán lần 2

40% Giá Bán Shophouse (gồm thuế GTGT)

15/08/2021

3

Thanh toán lần 3

25% Giá Bán Shophouse (gồm thuế GTGT)

Trong vòng 15 ngày kể từ ngày phát hành thông báo Bàn Giao thô và hoàn thiện mặt ngoài Shophouse (dự kiến 25/09/2021)

4

Thanh toán lần 4

5% Giá Bán Shophouse (gồm thuế GTGT)

Theo thông báo của Chủ đầu tư khi Shophouse được cấp GCN quyền sở hữu

2.2 PHƯƠNG ÁN 2: KHÁCH HÀNG SỬ DỤNG GÓI HỖ TRỢ LÃI SUẤT
2.2.1 Tiến độ thanh toán
Đối với căn ký TTĐC

STT

ĐỢT THANH TOÁN

SỐ TIỀN THANH TOÁN

THỜI HẠN THANH TOÁN

1

Ký hợp đồng mua bán (HĐMB)
Thanh toán lần 1
(Khách hàng nộp)

20% Giá Bán Shophouse (gồm thuế GTGT)

Trong vòng 20 ngày làm việc kể từ ngày ký HĐMB (**)

2

Thanh toán lần 2
(Ngân hàng giải ngân và KH nộp tiền nếu không vay đến 65%) (*) Nhận Bàn Giao thô hoàn thiện mặt ngoài Shophouse

65% Giá Bán Shophouse (gồm thuế GTGT)

Trong vòng 30 ngày kể từ ngày ký HĐMB

3

Thanh toán lần 3 (*)
(Khách hàng nộp)

10% Giá Bán Shophouse (gồm thuế GTGT)

26/07/2021

4

Thanh toán lần 4 (*)
(Khách hàng nộp)

5% Giá Bán Shophouse (gồm thuế GTGT)

Theo thông báo của Chủ đầu tư khi Shophouse được cấp GCN quyền sở hữu

Đối với căn ký HĐVV

STT

ĐỢT THANH TOÁN

SỐ TIỀN THANH TOÁN

Khách hàng

Ngân hàng

1

Ký Hợp Đồng Mua Bán :
Lần 1 Thanh toán không muộn hơn
ngày ký HĐMB.

30% Giá Bán Shophouse (gồm thuế GTGT) bao gồm số tiền giải ngân tại HDVV

2

Lần 2: Trong vòng 30 ngày kể từ ngày ký Hợp Đồng Mua Bán

30% Giá Bán Shophouse đã bao gồm thuế GTGT (*)

3

Lần 3: Theo thông báo của Chủ đầu tư khi Shophouse được cấp GCN quyền sở hữu

5% Giá Bán Shophouse đã bao gồm thuế GTGT

(*)Trường hợp Khách Hàng không vay đến 65% giá bán Shophouse gồm thuế GTGT, tại thời điểm ngân hàng giải ngân cho khoản thanh toán lần 2 theo HĐMB, Khách Hàng giải ngân bổ sung vốn tự có để đủ 65% giá bán Shophouse gồm thuế GTGT.
2.2.2 CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ LÃI SUẤT

Ngân hàng cho vay

Ngân hàng theo chỉ định của CĐT

Thời gian vay

Tối đa 10 năm

Tỉ lệ cho cho vay tối đa

65% Giá Bán Shophouse (gồm Thuế GTGT)

Chủ đầu tư hỗ trợ lãi suất tối đa

Lên tới 65% Giá Bán Shophouse (gồm Thuế GTGT)

Thời gian ưu đãi lãi suất tối đa (kể tử ngày giải ngân đầu tiên của ngân hàng)

18 tháng áp dụng cho các căn ký TTĐC nhưng không muộn hơn ngày 05/03/2023; áp dụng cho các căn ký HDVV nhưng không muộn hơn ngày 14/03/2023

Lãi suất va trong thời gian ưu đãi

0%

Thời gian ân hạn nợ gốc tối đa (kể từ ngày giải ngân đầu tiên của ngân hàng)

Theo thời gian hỗ trợ lãi suất

Phí trả nợ trước hạn

Miễn phí trả nợ trước hạn trong thời gian HTLS

Lãi suất các tháng sau thời gian HTLS

Theo quy định của ngân hàng MB bank hoặc ngân hàng khác theo chỉ định của CĐT tại thời điểm giải ngân

3. CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI DÀNH CHO KHÁCH HÀNG THANH TOÁN SỚM
3.1 Khách hàng thanh toán sớm so với tiến độ quy định của Chủ Đầu Tư được nêu ở mục I.1, II.1. II.2.1 sẽ được hưởng mức ưu đãi 10%/ năm tính trên số tiền và số ngày thanh toán trước hạn.
3.2 Trong trường hợp Khách hàng thanh toán sớm lên tới 70% hoặc 95% Giá Bán Shophouse (gồm thuế GTGT) không muộn hơn các mốc thời gian sau:
Đối với các căn ký HDVV (quỹ căn từ AMA95 đến AMA131)

Thời gian phát sinh giao dịch đầu tiên (ký HDVV/HĐMB)

Mốc thời gian thanh toán 70%/95% không muộn hơn

Mức chiết khấu TTS
95%

Mức chiết khấu TTS
70%

01/06/2021 - 30/06/2021

30/06/2021

2.0%

1.0%

Đối với các căn ký HDVV (còn lại)

Thời gian phát sinh giao dịch đầu tiên (ký HDVV/HĐMB)

Mốc thời gian thanh toán 70%/95% không muộn hơn

Mức chiết khấu TTS
95%

Mức chiết khấu TTS
70%

01/06/2021 - 30/06/2021

30/06/2021

1.0%

0.5%

Hình thức: Áp dụng trừ trực tiếp vào Giá Bán Shophouse (bao gồm Thuế GTGT)
3.3 Điều kiện áp dụng:
Không áp dụng đồng thời với Chính sách hỗ trợ lãi suất đối với khoản thanh toán được giải ngân từ Ngân hàng
Mục II.3.1 không áp dụng đồng thời với mục II.3.2
4. CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI DÀNH CHO KHÁCH HÀNG THÂN THIẾT

ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI

- Khách hàng là cá nhân/công ty/hoặc đại điện Pháp luật của công ty) đang là Chủ sở hữu BĐS khác tại các dự án của Sun Group (sở hữu dưới hình thức HĐMB, Giấy Chứng Nhận/Sổ đỏ (“Chủ sở hữu”)
Áp dụng cho ”Chủ Sở Hữu” và vợ/chồng/con ruột/tứ thân
phụ mẫu của Chủ Sở Hữu

Chiết khấu ngay 1% trên Giá Bán Shophouse gồm thuế GTGT tại thời điểm ký HĐMB

5. CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI VỀ GÓI DỊCH VỤ QUẢN LÝ

GÓI DỊCH VỤ

MÔ TẢ

THỜI GIAN SỬ DỤNG

Miễn phí Dịch Vụ Quản Lý Shophouse

Dịch Vụ Quản Lý Shophouse (không bao gồm các chi phí liên quan đến dịch vụ phải trả cho bên thứ 3**)

05 năm (tính từ ngày nhận Bàn giao Shophouse)

**Không gồm các chi phí liên quan đến dịch vụ phải trả cho bên thứ 3 như:dịch vụ giá trị gia tăng , trông xe, điện,nước, thu gom rác thải, thông tin liên lạc, truyền hình cáp…của từng căn Shophouse, các chi phí dịch vụ theo đơn giá thực tế và theo quy định được ban hành của bên thứ 3(Ban Quản Lý /hoặc Công ty Quản Lý) tùy từng thời điểm.

Tin liên quan dự án